5 Kazanım'a hoş geldiniz.

AMACIMIZ

Psikolojik danışmanlığın amacı; bireyin, kendini tanımasını ve kendine güvenmesini sağlayarak, kişisel-toplumsal gelişimine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda okulumuz rehberlik servisi öğrencilerimize kendisine güvenen ve yeteneklerinin farkında olan birey olmak için yürüdüğü yolda rehberlik etmektedir.

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARIMIZ

Okula yeni kayıt olan öğrencilerimiz için oryantasyon çalışmaları yapılır.
9. sınıf öğrencilerine başarı, yetenek, hedef ve ilgileri doğrultusunda meslek seçimi sürecinde danışmanlık hizmeti sunulması, gruba yönelik bilgilendirme seminerleri yapılır. Öğrencilerin akademik başarılarının takip edilmesi, başarı ve motivasyon düşüklüğü yaşayan öğrencilere gerekli danışmanlık hizmetinin sunulur.
Bireyi tanıma teknikleri ille öğrencilerimizi yakından tanır, öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma ya çalışırız.  Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, öğrencilere özel hazırlanmış envanterlere ek olarak, yıl boyunca öğrencilerin hedef belirleme ve karar verme becerilerini geliştirici çalışmalar ile daha özgül ve daha yaratıcı yardımlar sunar.
Öğrencilerimizin etkili, sistemli ve verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olacak çalışmalar sunar.
Eğitim sürecinde potansiyelini en üst seviyede kullanmak isteyen öğrencilerin anlama, algılama, hatırlama, sorun çözme ve hedef belirleme becerilerini geliştirme çalışmaları yaparız.
Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Kişiye özgü danışmanlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.
Öğrencilerimize özgüveni yüksek, kendini anlayabilen, problemlerini çözebilen, kendine uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilen, bireyler olmalarını sağlarız.
Okul, aile ve öğrenci arasındaki uyumu sağlamaya çalışır, aile içi iletişim problemlerinin çözümlenmesine yardımcı oluruz.


VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Veli bilgilendirme sistemi; Okulun başladığı tarihten itibaren başlar ve yıl boyunca farklı birçok başlıkta devam eder. Beş Kazanımdaki tüm öğretmenler için önceden belirlenmiş tarihlerde her ay veli görüşmeleri yaparlar, branş öğretmenleriyle veliler öğrenci hakkında bilgi alışverişinde bulunur. Her dönem veli toplantılarıyla öğrencinin performansı konusunda bilgilendirmeler yapılır. Değişen sınav sistemiyle ilgili Rehber Öğretmenlerimiz seminer çalışmaları yaparlar.