5 Kazanım'a hoş geldiniz.

SİYASAL İNKILAPLAR

Saltanatın Kaldırılması

Cumhuriyetin İlanı

Halifeliğin Kaldırılması

TOPLUMSAL İNKILAPLAR

Kadın Hakları

Şapka ve Kıyafet  İnkılabı

Tekke,  Zaviye  ve  Türbelerin  Kapatılması

Soyadı  Kanunu

Lakap  ve  Unvanların  Kaldırılması

Uluslararası  Saat, Takvim  ve Rakamların Kabulü

HUKUK  ALANINDA  İNKILAPLAR

Medeni  Kanun

Borçlar Kanunu

Ticaret Kanunu

Ceza  Kanunu

EĞİTİM KÜLTÜR İNKILAPLARI

Öğretimin  Birleştirilmesi

Yeni  Türk Harflerinin Kabulü

Türk  Dil  Kurumunun  Açılması

Türk  Tarih  Kurumunun  Açılması

Üniversite  Reformu

EKONOMİK  İNKILAPLAR

Aşar  Vergisinin  Kaldırılması

Teşvik-i  Sanayi  Kanunu

Toprak  Reformu

Kabotaj  Kanunu

1. ve 2. Kalkınma Planları